Hopp til hovedinnhold

Kunstutstilling:

Lørdag & Søndag 12:00 - 16:00
Strandgata 76, 4307 Sandnes

Ellers etter avtale 932 11 822

Kunstnerkvelder:

Kjøp biletter her

Strandgata 76 skal i kraft av sin historie være en destinasjon for mental påfyll gjennom kunst, opplevelser og smak.

Galleriet arrangerer jevnlig utstilling med anerkjente kunstnere. Følg oss på Facebook for å være oppdatert på kommende arrangementer.

Stallen er et genuint selskapslokale som leies ut til lukkede selskaper med inntil 25 gjester. I kombinasjon med galleriet tilbys et gjennomført arrangement der smak går hånd i hånd med prat, opplevelser, kunst og historie. Maten tilberedes på den originale italienske måten og den vedfyrte pizzaovnen setter alltid en ekstra spiss på opplevelsen.

Har du tanker om feiring av stor dag, jobbsamling, julebord eller vinkveld med gjengen, er det bare å ta kontakt på 932 11 822 eller sende en mail til haakon@syttiseks.no.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 6. Juni 2022

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Syttiseks samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Syttiseks. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Syttiseks

Haakon Ørland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Syttiseks.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Syttiseks. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Syttiseks sin behandling av personopplysninger

Når du handler hos oss behandler vi opplysninger for å kunne sende deg varene du har bestilt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne sende deg varene.

Syttiseks er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Syttiseks er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Syttiseks inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre produkter eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Syttiseks registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre produkter.

Opplysninger som ligger i Syttiseks sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne sende deg som kunde dine produkter.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Syttiseks bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Syttiseks samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Syttiseks benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Syttiseks benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på haakonor.land.
Syttiseks tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Syttiseks sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på haakon@syttiseks.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon